Курси за вибором

Програма курсу за вибором «Технологія ложкарства. 8 клас», 2019 р.

logkarstvo

Програма курсу за вибором «Основи технології художньої обробки шкіри. 8 клас», 2019 р.

hudognya obrobka schkiru

Програма курсу за вибором «Технологія писанкарства. 8 клас», 2019 р.

pusankarstvo

Програма курсу за вибором «Основи технології приготування кулінарних страв. 8 клас», 2019 р.

kulinarni stravu

Програма курсу за вибором «Технологія миловаріння. 8 клас», 2019 р.

mulovarinnya

Програма курсу за вибором «Основи технології приготування кондитерських виробів. 8 клас», 2019 р.

konduterski vurobu

Програма курсу за вибором «Ліплення з солоного тіста. 8 клас», 2019 р.

liplennya iz solonogo tista

Програма курсу за вибором «Технологія виготовлення вінка зі штучних квітів. 8 клас», 2019 р.

vinok iz sctuchnuh kvitiv

Програма курсу за вибором «Креслення. 8-11 класи»

У 8-11 класах креслення може вивчатися як курс за вибором за навчальною програмою «Креслення» для загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 19.11.2013 № 1/11-17679).

Програма креслення за вибором