Курси за вибором

Курс за вибором «Технологія сучасного виробництва», 10 (11) класи, 2018 р.

vurob1

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти з поглибленим вивченням предметів технічного (інженерного) циклу «Компютерна графіка», 8-9 класи, 2019 р.

kg89

Програма курсу за вибором «Проектування виробів в етностилі», 10-11 класи, 2019 р.

ethnostily

Програма курсу за вибором «Робототехніка. 8-9 класи», 2018 р.

робототехніка

Курси за вибором

Шановні колеги!

 

Повідомляємо, що в межах науково-дослідної роботи відділу технологічної освіти Інституту педагогіки НАПН України розроблені навчальні програми курсів за вибором технологічного спрямування для 10-11 класів, а саме: «Проектування виробів в етностилі» (авт. Мачача Т. С.), «Технології сучасного виробництва» (авт. Туташинський В. І.), «Проектування і конструювання об’єктів техніки» (авт. Тарара А. М.), «Художнє проектування» (авт. Вдовченко В. В.). Навчальні програми затверджені й рекомендовані до упровадження в закладах загальної середньої освіти.

Навчальні програми «Технології сучасного виробництва» та «Проектування і конструювання об’єктів техніки» розраховані на 70 навчальних годин.

Навчальні програми «Проектування виробів в етностилі» та «Художнє проектування» розраховані на 35 та 70 навчальних годин, які можна обрати залежно від потреб і умов конкретного навчального закладу.

Указані програми курсів за вибором підкріплені навчальними посібниками, а автори готові надати всебічну допомогу в їх ефективній реалізації.

Просимо довести вказану інформацію до вчителів технологій та надати відомості про тих із них, які зацікавлені у викладанні зазначених курсів уже з 1 вересня 2019 року на електронну адресу: tmachacha@ukr.net (для Мачачі Тетяни Святославівни).

 

Програма курсу за вибором (спецкурсу) «Проектування і конструювання об’єктів техніки», 10-11 класи, 2019 р.

Програма курсу за вибором (спецкурсу) «Проектування і конструювання об’єктів техніки»

2 (1)

Профорієнтаційні курси за вибором 2014 р., 2015 р.

Людина і світ професій

Людина і світ професій 8-9 кл.

Навчально-методичний посібник для учителя

Робочий зошит для учнів (8 кл., 70 годин)

Робочий зошит для учнів (9 годин)

Робочий зошит для учнів (9 кл., 70 годин)

Робочий зошит для учнів (35 годин)

Побудова кар`єри

Комплект навчальних програм

Робочий зошит для педагогічних працівників

Робочий зошит для учнів

Програма «Креслення» для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням предметів технічного (інженерного) циклу, 7-8 класи, 2018 р.

kresl78

Програма курсу за вибором «Основи побутової діяльності», 8 клас, 2019 р.

pobyt

Перелік навчальних програм курсів за вибором «Професійні проби», 10-11 класи, 2015 р.

Перелік навчальних програм курсів за вибором «Професійні проби»  за редакцією  Л.Л. Шестаковського.  Курси за вибором «Професійні проби» можуть освоюватися за рахунок варіативної складової навчальних планів учнями, які навчаються за будь-яким профілем.

Схвалено до використання у загальноосвітніх навчальних закладах (Лист Інституту інноваційних технологій та змісту освіти від 16.06.2015 № 14.1/12-442).

Змістове наповнення технологічного профілю може складатися з декількох курсів за вибором «Професійні проби».

Деякі програми курсів можна скачати з сайту Степанівського МНВК:              https://stepmnvk.net.ua/programi-kurs%D1%96v-za-viborom-profes%D1%96jn%D1%96-probi.html

Частина 1.

1. Комп`ютерне діловодство —  70 год., 105 год.

2. Електронний офіс — 70 год.

3. Культура професійного спілкування англійською — 70 год., 105 год.

4. Діловодство — 70 год.

5. Іноземна мова у професійному самовизначенні — 70 год.

6. Мова ділових паперів — 70 год.

7. Основи перекладу технічних текстів — 105 год.

8. Основи документознавства — 105 год.

Детальніше